Aktiviteter

Kirkernes Aktivitetsudvalg planlægger og afholder en række arrangementer i sognehus og kirker.

Målet er at tilbyde arrangementer som dækker et bredt kirkeligt behov, og som tilgodeser de fleste aldersgrupper.

Der er foredragsaftener og sangaftener, og SognehusCafeen søger at skabe et socialt fællesskab gennem samvær om kaffe og et indslag af foredrag, fortælling, koncert eller lignende ca. hver 14. dag.

I kirkerne afholdes der et antal koncerter af forskellig art.

De enkelte aktiviteter fremgår af kalenderen til højre. Aktiviteterne omtales uddybende i Sognebladet eller nedenfor.

Bliv frivillig