Gudstjenester

I kirkerne afholdes forskellige typer gudstjeneste. Alle er velkomne til alle gudstjenester. Der er gudstjeneste i en af kirkerne hver søndag, og hverdagsgudstjeneste 1-2 gange om måneden. Gudstjenestetidspunktet søndag er som regel kl. 10.00, nogle gange 11.30, samt af og til kl. 14.00 eller 16.00. Gudstjenesten kl. 10.00 er højmesse med altergang.

Højmesse 10.00:
Dette er den traditionelle gudstjeneste. Der er altergang (nadver) og nogle gange barnedåb. Der synges 5 salmer og en nadversalme, og der læses en tekst fra Det gamle Testamente, en tekst fra Det nye Testamentes breve, og en prædikentekst fra et af de fire evangelier, som der holdes en prædiken over. Højmessen tager ca. 1 time.

Gudstjeneste 11.30:
Gudstjenesten er en smule kortere end højmessen. Der læses to tekster, synges 4 salmer, og der er som regel ikke altergang. Den varer ca. 50 minutter.

Familie-gudstjeneste 14.00 eller 10.00:
Ved særlige lejligheder – høst, advent, fastelavn eller palmesøndag – holdes der en gudstjeneste som henvender sig til familier med børn, men hvor også folk uden børn kan være med. Den faste rytme i højmessen er brudt lidt op, salmerne er børnevenlige, der er fortælling snarere end oplæsning, og der prædikes på en uformel måde. Familie-gudstjenesten varer ca. 50 minutter. 

Stille-gudstjeneste 17.30:
En kort, meditativ gudstjeneste på en torsdag en gang om måneden. Gudstjenesten varer en lille halv time, men fra 17.15 og igen efter gudstjenesten er der stille i kirken, så de, der gerne vil, kan sidde i stilhed. Undervejs i gudstjenesten er der ca. 5 minutters stilhed. Der læses to tekster, og der er ikke prædiken. Der synges to salmer, der spilles rolig orgelmusik, og der bedes et par bønner.

Pasta-gudstjeneste 17.00:
I oktober-november og januar-maj holdes der et antal børnegudstjenester med efterfølgende aftensmad, pasta eller andet, i Sognehuset eller Sdr Højrup Forsamlingshus. Gudstjenesten varer en halv time, der synges børnesalmer, og der er fortælling og en aktivitet. Det foregår i børnehøjde men alle er velkomne til både gudstjeneste og spisning.

Vandre-gudstjeneste:
Et par gange om året foregår gudstjenesten på den måde, at den indledes i den ene af kirkerne og afsluttes i den anden. Som en del af gudstjenesten vandrer kirkegængerne ad kirkestien over marken mellem kirkerne. Det giver et element af at bruge kroppen og foretage en lille pilgrimsvandring. Kirkegængere der har svært ved at gå turen kan køre mellem kirkerne, evt ved at benytte kirkebilen (se højre spalte).

Musik-gudstjeneste:
Et par gange årligt holdes der musikgudstjeneste i kirkerne. Ved en musikgudstjeneste bedes fadervor og velsignelsen lyses, men ellers er det musikken der taler, gennem orgel og evt. andre instrumenter, solo- eller korsang, samt menighedssang.

Særlige gudstjenester:
Ved højtiderne jul, påske og pinse afholdes der særlige gudstjenester. Disse beskrives nærmere i Sognebladet.
Endvidere holdes der Allehelgen søndag (første søndag i november) mindegudstjeneste i hver kirke. Det foregår om eftermiddagen, og der tændes lys for dem, der er døde i sognet i året der gået. Pårørende modtager særlig invitation.

Prædikener