Kirkegårdene

Takster for gravsteder og pasning mv. gældende for 2024
Sdr. Højrup og Årslev kirkegårde

Alle priser er årlig stk. pris inkl. moms, og er i øvrigt ens for hele Midtfyns Provsti.

Årlig aftale på vedligeholdelse – blomster og grandækning

Der sendes faktura ud i December på de aftaler der er udført i løbet af året.

Pleje og vedligeholdelse 1 urnegravsted    :754 kr.

Pleje og vedligeholdelse 1 Kisteplads          :1024 kr.

Pleje og vedligeholdelse 2 kistepladser      :1384 kr.

Partiel grandækning 1 urnegravsted           :484 kr.

Partiel grandækning 1 kisteplads                 :513 kr.

Partiel grandækning 2 kistepladser             :782 kr.

Forårsblomster                                                :21,65 kr. pr. stk.

Sommerblomster                                            :28,88 kr. pr. stk.

Gravsteder med obligatorisk ydelse:

Her betales for hele fredningsperioden ved aftalens start.

Fredningstid for urner 10 år – for kisteplads 25 år.

Anonym/ fællesplænen 1 urneplads          årlig : 303,11 kr.

Gravsted med plænesten 1 urnegravsted årlig : 537,15 kr.

Gravsted med plænesten 1 kisteplads       årlig : 647,48 kr.

Fornyelse og erhvervelse af gravsteder:

Gravplads til 1 urne, for medlem af folkekirken: 0. kr. – Ikke medlem af folkekirken: 380,44 kr.

Kisteplads til 1 kiste, for medlem af folkekirken: 0 kr. –  Ikke medlem af folkekirken: 550,55 kr.

Begravelsesudgifter:

Som medlem af folkekirken afholder kirken udgifterne. Ikke-medlemmer afregnes for de takster som til en hver tid er gældende i Midtfyns provsti.
Med ‘medlem af folkekirken’ menes afdødes tilhørsforhold til folkekirken.

Tilkøb :

Vendbar metalvase inkl. Montering:      545 kr.

Timeløn gartner:    455 kr. gælder ved blandt andet etablering af gravsted, samt renovering. Der kan indhentes tilbud.

Kirkegården tilbyder ligeledes også udlægning af vinterkranse før Jul, samt Påskeliljer sat på gravsted i potte, samt andre ydelser, Spørg på pris.

Kommer senere på denne side:

Kirkegårdsvedtægter.

Plan for modernisering af Årslev Kirkegård.