Årets gang på kirkegården

Kirkegårdens formål er først og fremmest at være en værdig begravelsesplads for afdøde med tilknytning til sognet.
For at sikre at gravsteder og fællesarealer fremstår så velholdte som muligt, udføres en række opgaver, som i store træk er beskrevet nedenfor.

Fjernelse af grandækninger
Normalt påbegyndes fjernelse af grandækninger før påske, men højtidens placering i kalenderen og vejrets skiften kan betyde, at tidspunktet for og omfanget af opgaven varierer fra år til år. Gravsteder, hvor kirkegården har foretaget grandækning, fjerner vi også grandækning igen.

Plantning af forårsblomster
I april udplantes stedmoderblomster og andre forårsvækster, igen spiller vejret og påskens placering i kalenderen en rolle for, hvornår opgaven kan udføres. Bemærk, at såfremt kirkegården er bestilt til at plante, så er der i prisen også vanding. Hvis der ønskes andet end stedmoderplanter, så kontakt venligst kirkegårdskontoret for nærmere aftale.

April, maj og juni
Disse tre måneder er en af årets mest travle perioder. Det er tiden for oprydning og rengøring efter vinteren. Det er også tiden for nyanlæg eller omlægning af gravsteder. Ved du allerede nu, at du skal have anlagt eller omlagt et gravsted i løbet af foråret, er det en god ide at kontakte os i så
god tid som muligt for nærmere aftale. Kirkegårdskontoret giver gerne tilbud på anlæg og omlægning af gravsteder.

Plantning af sommerblomster
Der kan ofte være risiko for nattefrost i maj, såfremt det er muligt, plantes sommerblomster derfor i begyndelsen af juni måned, omkring Grundlovsdag. Hvis kirkegården bestilles til at plante, så sørger vi også for vanding i hele vækstperioden.

Juli og august
Juli og august er også ferietid. Ferien planlægges dog så der altid er afløsning for graveren og kirkegårdsmedarbejdere. August måned påbegyndes klipning af alle hækkene omkring gravstederne. Kirkegården
klipper alle hække uden beregning.

September, oktober og november
Efteråret er også en god tid for plantning af vækster, om- og anlæg og af gravsteder, kan med fordel udføres i denne periode. Grandækningen begynder normalt i slutningen af oktober og kan strække sig ind i december.

December
Grandækningen afsluttes, men bestillinger modtages gerne helt frem til jul.
Det er dog en fordel at bestille i god tid.
Det er også nu der vil blive udsendt faktura for de faste aftaler der er indgået med kirkegården. Der udsendes hjemfaldsbreve til gravstedsindehavere hvis gravstedets fredningsperiode udløber
31 December,
Der kan i vinterperioden være lukket for vandet på hele kirkegården, for at undgå ødelagte vandhaner og sprængte vandrør. Skal man bruge vand, henvises til toilettet.

Januar – Marts
Første kvartal af året er personalet kun delvis på kirkegården. Her foretages beskæring af træer og randbeplantning, fornyelse og sløjfning af gravsteder, glatførebekæmpelse mv. Fjernelse af julepynt, visne blomster. Vinterdekorationer som ikke decideret er julepynt, får lov at blive liggende.
. . . og snart er foråret på vej igen.