Menighedsråd

Årslev – Sønder Højrup menighedsråd

Officiel mail-postkasse: 7740@sogn.dk

Ella Bihl Christensen, formand, underskriftsberettiget, medlem af turudvalget, aktivitetsudvalget
Sdr. Højrupvejen 6, Sdr. Højrup, 5750 Ringe, 2243 3133
formand@aarslev-sdrhojrup-kirker.dk

Julie Bækkelund, næstformand, kontaktperson for personalet, medlem af gudstjenesteudvalget, turudvalget
Håndværkervangen 13, 5792 Årslev, 3093 5752

Per Jensen, kasserer, underskriftsberettiget, medlem af valgbestyrelsen, kirke- og kirkegårdsudvalget, præstegårdsudvalget
Granparken 5, 5792 Årslev, 2217 9683
kasserer@aarslev-sdrhojrup-kirker.dk
kontaktperson@aarslev-sdrhojrup-kirker.dk


Jens Erik Just Christensen
, medlem af valgbestyrelsen, præstegårdsudvalget, kirke- og kirkegårdsudvalget
Sdr. Højrupvejen 6, Sdr. Højrup, 5750 Ringe, 2143 6696
kirkevaerge@aarslev-sdrhojrup-kirker.dk

Vibeke Lindholm Poulsen, medlem af aktivitetsudvalget, gudstjeneste-udvalget, kirke- og kirkegårdsudvalget
Æblehaven, 5792 Årslev

Gitte Straub, Gl. Byvej 26, 5792 Årslev

Carsten Henningsen, Kirkeværge for begge kirker
Gl. Byvej 22, 5792 Årslev

Ida Mølgaard, Pilehaven, Pederstrup, 5750 Ringe

Peter Ulrik Jensen, sognepræst (født medlem), medlem af PR- og Bladudvalget, aktivitetsudvalget, gudstjenesteudvalget
Gl. Byvej 28B, 5792 Årslev, 4035 9268, puj@km.dk

Personale

Mødereferater