Menighedsråd

Årslev – Sønder Højrup menighedsråd

Officiel mail-postkasse: 7740@sogn.dk

Ella Bihl Christensen, formand, underskriftsberettiget, medlem af turudvalget og medlem af aktivitetsudvalget
Sdr. Højrupvejen 6, Sdr. Højrup, 5750 Ringe, 2243 3133
formand@aarslev-sdrhojrup-kirker.dk

 

Eva T. Olesen, næstformand, medlem af turudvalget, medlem af valgbestyrelsen, medlem af aktivitetsudvalget, medlem af PR- og Bladudvalget og medlem af præstegårdsudvalget
Granparken 37, 5792 Årslev, 2852 9978, bbt3043@mail.tele.dk

 

Per Jensen, kasserer, kontaktperson, underskriftsberettiget, medlem af valgbestyrelsen og medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget
Granparken 5, 5792 Årslev, 2217 9683
kasserer@aarslev-sdrhojrup-kirker.dk
kontaktperson@aarslev-sdrhojrup-kirker.dk

 

Vibeke Hansen, kirkeværge for begge kirker og medlem af aktivitetsudvalget
Granparken 46, 5792 Årslev, 6067 7424
kirkevaerge@aarslev-sdrhojrup-kirker.dk

 

Jens Erik Just Christensen, sekretær, medlem af valgbestyrelsen og medlem af præstegårdsudvalget
Sdr. Højrupvejen 6, Sdr. Højrup, 5750 Ringe, 2143 6696
sekretaer@aarslev-sdrhojrup-kirker.dk

 

Jesper Witte, medlem af præstegårdsudvalget og medlem af PR- og Bladudvalget
Gl. Byvej 31, 5792 Årslev, 4060 0470, jesperingeman@gmail.com

 

 

Egon Karlsen, medlem af turudvalget, medlem af valgbestyrelsen og medlem af PR- og Bladudvalget
Stationsvej 27, 5792 Årslev, 2265 9224, e.karlsen@aarslevnet.dk

 


Helle Eriksen
, medlem af aktivitetsudvalget
Granparken 33, 5792 Årslev, 2966 7464, eriksen@granparken.dk

Jesper Riber Olsen, medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget og medlem af PR-og Bladudvalget
Bagvejen 2, Pederstrup, 5750 Ringe, 2070 1729, jesper.g.olsen@gmail.com

Peter Ulrik Jensen, sognepræst (født medlem) medlem af PR- og Bladudvalget, medlem af turudvalget og medlem af aktivitetsudvalget
Gl. Byvej 28B, 5792 Årslev, 4035 9268, puj@km.dk

 


Orlov:

Benedikte Navntoft, medlem af aktivitetsudvalget og medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget
Gl. Byvej 22, 5792 Årslev, 2979 9312, bnakirke@gmail.com

Personale

Mødereferater