Menighedsråd

Årslev – Sønder Højrup menighedsråd

Officiel mail-postkasse: 7740@sogn.dk

Ella Bihl Christensen, formand, underskriftsberettiget, medlem af turudvalget, aktivitetsudvalget
Sdr. Højrupvejen 6, Sdr. Højrup, 5750 Ringe, 2243 3133
formand@aarslev-sdrhojrup-kirker.dk

Julie Bækkelund, næstformand, medlem af gudstjenesteudvalget, turudvalget
Håndværkervangen 13, 5792 Årslev, 3093 5752

Per Jensen, kasserer, kontaktperson, underskriftsberettiget, medlem af valgbestyrelsen, kirke- og kirkegårdsudvalget, præstegårdsudvalget
Granparken 5, 5792 Årslev, 2217 9683
kasserer@aarslev-sdrhojrup-kirker.dk
kontaktperson@aarslev-sdrhojrup-kirker.dk


Jens Erik Just Christensen
, Kirkeværge for begge kirker, medlem af valgbestyrelsen, præstegårdsudvalget, kirke- og kirkegårdsudvalget
Sdr. Højrupvejen 6, Sdr. Højrup, 5750 Ringe, 2143 6696
kirkevaerge@aarslev-sdrhojrup-kirker.dk

Grethe Handberg Nielsen, Sekretær, medlem af PR- og Bladudvalget, gudstjenesteudvalget, turudvalget
Lensmarken 2, 5792 Årslev
sekretaer@aarslev-sdrhojrup.kirker.dk

Vibeke Lindholm Poulsen, medlem af aktivitetsudvalget, gudstjeneste-udvalget, kirke- og kirkegårdsudvalget
Æblehaven, 5792 Årslev

Peter Ulrik Jensen, sognepræst (født medlem) medlem af PR- og Bladudvalget, aktivitetsudvalget, gudstjenesteudvalget
Gl. Byvej 28B, 5792 Årslev, 4035 9268, puj@km.dk

Personale

Mødereferater