Personale

Sognepræst
Peter Ulrik Jensen
Gl. Byvej 28 B
5792  Årslev
puj@km.dk
Tlf. 40 35 92 68 (bedst eftermiddag, fri mandag)

Graver
Lone M. Pedersen
Graverkontoret
Gl. Byvej 22 A
5792 Årslev
graver@aarslev-sdrhojrup-kirker.dk
Tlf. 51 17 08 40

Organist
Julie Brorsen Schmidt
organist@aarslev-sdrhojrup-kirker.dk
25 68 49 80

Kirkesanger
Pernille Nattestad Dam
natte-stad@hotmail.com
2380 9536

Kirketjener
Carsten Vesterdal
kirketjener@aarslev-sdrhojrup-kirker.dk
30 40 75 84

Menighedsråd

Mødereferater