Livets begivenheder

Sognepræsten er personregisterfører i sognene og står for den civile grundregistrering af borgerne. Det gælder registrering af fødsel og faderskab, navngivning og navneændring, vielse og dødsfald. Det er borgerens ansvar at indberette disse til personregisterføreren. I dag foregår det meste elektronisk via www.borger.dk eller indrapporteres fra andre myndigheder, fx jordemoder/fødeafdeling og læge, dvs at borgeren i mange tilfælde ikke behøver at møde op på Kirkekontoret.

I Årslev og Sdr Højrup får sognepræsten administrativ hjælp af kordegnen på Ringe Kirkekontor (tlf. 6262 1526), og det er denne der i det daglige udfører behandling og registrering. Sognepræsten er dog fortsat myndighed og kan træffes personligt på Kirkekontoret i Sognehuset Gl. Byvej 28 A, Årslev.

Her finder du regler og yderligere vejledning: www.personregistrering.dk

Ved siden af den civile registrering, er der den kirkelige registrering, der følger de kirkelige handlinger. Det gælder dåb, konfirmation, kirkelig vielse eller velsignelse, og begravelse/bisættelse. Hvad du skal gøre desangående, finder du på særskilte sider under denne. Du finder også mere her: www.folkekirken.dk

Hvilken kirke har du ret til?
Du har som medlem af Folkekirken ret til at få foretaget kirkelige handlinger og blive betjent af præsten i det sogn du bor i. Derudover har du ret til at få foretaget kirkelige handlinger i en kirke, som du har særlig tilknytning til, fx hvis du er opvokset i eller har boet en periode i sognet til den kirke, dvs tidligere har hørt til den, eller hvis du er døbt, konfirmeret eller viet i den, eller har nære pårørende begravet på kirkegården. Det er op til sognepræsten på stedet at afgøre, om den konkrete særlige tilknytning er tilstrækkelig. Præstens afgørelse kan indbringes for biskoppen.

Dåb

Konfirmation

VIelse

Begravelse