Konfirmation

Hvis man ønsker at blive konfirmeret, skal man som grundregel konfirmeres og følge undervisningen hos præsten i det sogn man bor i (tjek hvilket sogn på sogn.dk). Hvis særlige forhold gør sig gældende, tal da med sognepræsten, og husk at gøre det klart fra starten af, hvor konfirmanden bor.

I august uddeles der på Broskolen et brev fra kirkerne til de nye 7. klasser med information om konfirmations-forberedelsen ved kirkerne i området (se brevet her). Da eleverne bor i forskellige sogne, er sedlen generel og dækker flere kirker.

Bor du i Årslev sogn eller Sdr. Højrup sogn men går på en anden skole end Broskolen, skal du selv henvende dig.

Undervisningen starter i uge 43 og ligger på onsdage kl. 8-9.30. I Årslev og Sønder Højrup foregår den i Sognehuset Gl Byvej 28A. Der vil være et frivilligt informationsmøde i forlængelse af en gudstjeneste sidst i september eller starten af oktober, i Årslev kirke og bagefter i Sognehuset, for dem der gerne vil hilse på præsten og høre om undervisningen. Har du spørgsmål til undervisningen, kan du også henvende dig direkte til sognepræsten.

Forældre tilmelder barnet digitalt på folkekirken.dk (med digital signatur af begge forældre) OG ved at udfylde en indskrivningsseddel, som udleveres ved henvendelse eller kan downloades sammen med informationssedlen til skolen her. Tilmeldingssedlen skal afleveres så tidligt som muligt og senest ved undervisningens start

Konfirmations-datoer
Hovedregel: Årslev: første søndag i maj samt dagen før (lørdag). Sdr. Højrup: anden søndag i maj.
2020: ÆNDRET til: Årslev 23. august kl. 9.30 og 11.00 – Sdr Højrup 22. august kl. 10.00
2021: Årslev 1. maj og 2. maj – Sdr Højrup 9. maj
2022: Årslev 30. april og 1. maj – Sdr Højrup 8. maj

Dåb

VIelse

Begravelse