Konfirmation

Se film om det at blive konfirmeret (10 min.):

Og særligt til konfirmand-forældre (12 min.):

(Produceret af Danmarks Kirkelige Mediecenter)

Hvis man ønsker at blive konfirmeret, skal man som grundregel konfirmeres og følge undervisningen hos præsten i det sogn man bor i (tjek hvilket sogn på sogn.dk). Hvis særlige forhold gør sig gældende, tal da med sognepræsten, og husk at gøre det klart fra starten, hvor konfirmanden bor.

I august uddeles der på Broskolen et brev fra kirkerne til de nye 7. klasser med information om konfirmations-forberedelsen ved kirkerne i området (se brevet her). Da eleverne bor i forskellige sogne, er sedlen generel og dækker flere kirker.

Bor du i Årslev sogn eller Sdr. Højrup sogn men går på en anden skole end Broskolen, skal du selv henvende dig til sognepræsten samt downloade brevet nævnt i forrige afsnit.

Undervisningen starter i uge 43 og ligger på onsdage kl. 8-9.30. I Årslev og Sønder Højrup foregår den i Sognehuset Gl Byvej 28A. Der vil være et informationsmøde for konfirmander og forældre søndag den 1. oktober kl. 15.00 i Sognehuset. Inden mødet er der kl. 14.00 søndagsgudstjeneste i Årslev Kirke, hvor konfirmander og forældre som altid er velkomne. Har du spørgsmål til undervisningen, kan du også skrive eller ringe direkte til sognepræsten.

Forældre tilmelder BÅDE barnet digitalt på folkekirken.dk (med digital signatur af begge forældre) OG ved at udfylde tilmeldingssedlen (samme brev som nævnt ovenfor). Tilmeldingssedlen skal afleveres så tidligt som muligt og senest ved undervisningens start.

Konfirmations-datoer
Hovedregel: Årslev: første søndag i maj samt dagen før (lørdag). Sdr. Højrup: anden søndag i maj.

2025: Årslev 3. og 4. maj – Sdr Højrup 11. maj
2026: Årslev 2. og 3. maj – Sdr Højrup 10. maj
2027: Årslev 1. og 2. maj – Sdr Højrup 9. maj

Dåb

VIelse

Begravelse