Konfirmation

Hvis man ønsker at blive konfirmeret, skal man som grundregel konfirmeres og følge undervisningen hos præsten i det sogn man bor i (tjek hvilket sogn på sogn.dk). Hvis særlige forhold gør sig gældende, tal da med sognepræsten, og husk at gøre det klart fra starten af, hvor konfirmanden bor.

I august uddeles der på Broskolen et brev fra kirkerne til de nye 7. klasser med information om konfirmations-forberedelsen ved kirkerne i området (se brevet her). Da eleverne bor i forskellige sogne, er sedlen generel og dækker flere kirker.

Bor du i Årslev sogn eller Sdr. Højrup sogn men går på en anden skole end Broskolen, skal du selv henvende dig samt downloade brevet nævnt i forrige afsnit.

Undervisningen starter i uge 43 og ligger på onsdage kl. 8-9.30. I Årslev og Sønder Højrup foregår den i Sognehuset Gl Byvej 28A. Der vil være et frivilligt informationsmøde søndag den 10. oktober kl. 15.30 i Sognehuset for dem der gerne vil hilse på præsten og høre om undervisningen. Inden mødet er der kl. 14.00 – også frivilligt – gudstjeneste i Årslev Kirke, hvor konfirmander og forældre er velkomne. Har du spørgsmål til undervisningen, kan du også henvende dig direkte til sognepræsten.

Forældre tilmelder barnet digitalt på folkekirken.dk (med digital signatur af begge forældre) OG ved at udfylde tilmeldingssedlen, som udleveres ved henvendelse eller kan downloades sammen med informationssedlen til skolen her (samme brev som nævnt ovenfor). Tilmeldingssedlen skal afleveres så tidligt som muligt og senest ved undervisningens start

Konfirmations-datoer
Hovedregel: Årslev: første søndag i maj samt dagen før (lørdag). Sdr. Højrup: anden søndag i maj.

2022: Årslev 30. april og 1. maj – Sdr Højrup 8. maj
2023: Årslev 6. og 7. maj – Sdr Højrup 14. maj
2024: Årslev 4. og 5. maj – Sdr Højrup 12. maj
2025: Årslev 3. og 4. maj – Sdr Højrup 11. maj

Dåb

VIelse

Begravelse