Konfirmation

Hvis man ønsker at blive konfirmeret, skal man som grundregel konfirmeres og følge undervisningen hos præsten i det sogn man bor i (tjek hvilket sogn på sogn.dk). Hvis særlige forhold gør sig gældende, tal da med sognepræsten, og husk at gøre det klart fra starten af, hvor konfirmanden bor.

I august uddeles der på Broskolen et brev fra kirkerne til de nye 7. klasser med information om konfirmations-forberedelsen ved kirkerne i området. Da eleverne bor i forskellige sogne, er sedlen generel og dækker flere kirker.

Bor du i Årslev sogn eller Sdr. Højrup sogn men går på en anden skole end Broskolen, skal du selv henvende dig.

Undervisningen starter i uge 43 og ligger på onsdage kl. 8-9.30. I Årslev og Sønder Højrup foregår den i Sognehuset Gl Byvej 28A. Der er frivillig gudstjeneste og informationsmøde søndag den 7. oktober kl. 10.00 i Årslev kirke og bagefter i Sognehuset, for dem der gerne vil hilse på præsten og høre noget mere.

Man tilmelder sig ved at udfylde en indskrivningsseddel, som udleveres på informationsmødet, eller downloades her eller rekvireres ved henvendelse til sognepræsten.

Konfirmations-datoer
Hovedregel: Årslev: første søndag i maj samt dagen før (lørdag). Sdr. Højrup: anden søndag i maj.
2020: Årslev 2. maj og 3. maj – Sdr Højrup 10.maj
2021: Årslev 1. maj og 2. maj – Sdr Højrup 9. maj
2022: Årslev 30. april og 1. maj – Sdr Højrup 8. maj

Dåb

VIelse

Begravelse