Vielse/velsignelse

Ønsker I kirkelig vielse eller velsignelse af borgerligt indgået ægteskab, skal I henvende jer til sognepræsten. Der aftales tidspunkt for vielsen/velsignelsen, og jeres navne og fødselsdatoer oplyses.

For at kunne blive viet, skal I indhente en såkaldt ‘Prøvelsesattest’ fra kommunen, denne rekvireres via borger.dk . Prøvelsesattesten er dokumentation for at I kan gifte jer og er en forudsætning for at præsten må foretage vielsen. Attesten må ikke være mere end 4 måneder gammel.
Nogle uger inden vielsen afleveres/sendes Prøvelsesattesten til sognepræsten sammen med navn og adresse (ikke CPR-nr) på to vidner, som I véd vil være til stede ved vielsen.

Ca. en måned før vielsen kontakter præsten jer og aftaler to møder à 1-2 timers varighed, som regel 2 uger før vielsen og i ugen op til. Det første møde handler om at få det praktiske i højtideligheden på plads, det andet møde handler om jer og jeres liv sammen, og om ægteskabet og den betydning, det har for jer.

Kirken står for pyntning af alteret. Pyntning derudover skal I selv stå for, og aftale derom indgås med kirketjeneren.
Det er ikke tilladt at fotografere under højtideligheden. Fotografering henvises til bagefter.
Det er muligt at låne Sognehuset til en reception efter vielsen. Se mere her.

Dåb

Konfirmation

Begravelse