Sognebladet

Sognebladet udkommer 4 gange årligt og husstandsomdeles i sognene (ca. 1/3, 1/6, 1/9 og 1/12). Har du ikke modtaget bladet, kan du skrive til redaktionen på: puj@km.dk

Her kan du læse de seneste numre:
(for bedre læse-kvalitet: udvid til fuld-skærm eller download pdf’en)

Juni – August 2024

Marts – maj 2024

Redaktion:
Sognepræst Peter Ulrik Jensen, ansvh. redaktør, 4035 9268, puj@km.dk
Menighedsrådets PR- og Bladudvalg