Sognebladet

Sognebladet udkommer 4 gange årligt og husstandsomdeles (ca. 1/3, 1/6, 1/9 og 1/12).

Har du ikke modtaget Sognebladet i din postkasse, kan du skrive til redaktionen på: puj@km.dk

Her kan du læse de seneste numre:

Juni – August 2020

Marts – Maj 2020

(for bedre læse-kvalitet: download pdf’en)

Redaktion:
Sognepræst Peter Ulrik Jensen, ansvh. redaktør, 4035 9268, puj@km.dk
Jesper Riber Olsen, Sdr. Højrup, 2070 1729, jesper.g.olsen@gmail.com
Egon Karlsen, Årslev, 2265 9224, e.karlsen@aarslevnet.dk