Sognebladet

Sognebladet udkommer 4 gange årligt og husstandsomdeles i sognene (ca. 1/3, 1/6, 1/9 og 1/12).

Har du ikke modtaget Sognebladet i din postkasse, kan du skrive til redaktionen på: puj@km.dk

Her kan du læse de seneste numre:
(for bedre læse-kvalitet: download pdf’en)
December – Februar 2023
September – November 2022

Redaktion:
Sognepræst Peter Ulrik Jensen, ansvh. redaktør, 4035 9268, puj@km.dk
Menighedsrådets PR- og Bladudvalg