Begravelse

Som nærmeste pårørende er det din opgave at varetage afdødes ønsker og familiens ønsker. Der kan være tale om særlig tilknytning til en bestemt kirke og særlige ønsker til højtideligheden i kirken. I de fleste tilfælde vil det være naturligt hvilken kirke og præst, der rettes henvendelse til.

Præsten kontaktes. Hvis ikke det er afdødes bopælssogn, forklares det hvordan tilknytningen er, og det aftales med præsten hvornår den kirkelige handling skal finde sted, og om det er begravelse eller bisættelse. Der aftales et møde med præsten og evt. andre pårørende, som regel nogle dage inden højtideligheden. På mødet vælges der salmer og evt. andet til højtideligheden, der tales om situationen I er i, og om det menneske I har mistet. Hvis det ønskes danner denne samtale baggrund for en personlig prædiken ved højtideligheden.

Kirkegårdens graver kontaktes, og det aftales hvilket gravsted, der ønskes.

Derefter afgives en såkaldt ‘Anmodning om begravelse eller ligbrænding’ (borger.dk). Denne sammenholdes af sognepræsten eller kordegnen med den indregistrerede dødsattest, og imødekommes derefter. Du modtager en bekræftelse i din eBoks.

Ved selve højtideligheden står kirken klar ca. ½ time før, og du og andre pårørende kan komme som det passer jer godt. Højtideligheden varer som regel 45 minutter.

Det er muligt at låne Sognehuset til mindesammenkomst efter højtideligheden. Se mere her.

Der kan være meget praktisk at ordne omkring et dødsfald. Derfor vælger mange at rette henvendelse til en bedemand fra starten af. Bedemanden afklarer ønsker og andre forhold og tager på den baggrund kontakt til sognepræsten på vegne af de pårørende.

Dåb

Konfirmation

VIelse